RAM จ่ายปันผล 0.90 บาท ขึ้น XD 12 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ดโรงพยาบาลรามคำแหง เคาะจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสม อัตรา 0.90 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 พ.ย.63 จ่ายเงินวันที่ 27 พ.ย.นี้

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2563 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 13 พ.ย. 2563 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 12 พ.ย. 2563 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พ.ย. 2563

หุ้น RAM ปิดตลาดภาคเช้าวันที่ 29 ต.ค.2563 อยู่ที่ 139.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 950,900 บาท