“วิมลจิต อรินทมะพงษ์” โอนหุ้น ARIN 21.67% ให้บลจ.ภัทรเกียรตินาคินดูแล

HoonSmart.com>> “วิมลจิต อรินทมะพงษ์” โอนหุ้น ARIN สัดส่วน 21.67% ให้บลจ.ภัทรเกียรตินาคินบริหารจัดการ หลัง “สุชาติ ชมกลิ่น” สามี ดำรงตำแหน่งรมว.แรงงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว วิมลจิต อรินทมะพงษ์ โอนหุ้นบริษัท อรินสิริ แลนด์ (ARIN) เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2563 จำนวน 130 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 21.6666% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เกียรตินาคินภัทร โดยเป็นการโอนภายใต้ พรบ.การจัดการหุ้นส่วนรัฐมนตรี พ.ศ.2543 ส่งผลให้ไม่เหลือถือหุ้นอีก

อย่างไรก็ตามจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.975% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยเป็นการถือหุ้นของเด็กชาย พลัฎฐ์ ชมกลิ่น

ด้านบริษัท อรินสิริ ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยน.ส.วิมลจิต อรินทมะพงษ์ สัดส่วน 21.6666% นั้น ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุม ตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ปัจจุบันน.ส.วิมลจิต อรินทมะพงษ์ เป็นคู่สมรสของนายสุชาติ ชมกลิ่น ซึ่งดำรงตำแหน่งรมว.แรงงาน ประกาศ ณ วันที่ 5 ส.ค.2563 โดยตามพ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนรัฐมนตรี พ.ศ.2543 กำหนดว่ากรณีที่คู่สมรสรัฐมนตรีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้คู่สมรสรัฐมนตรีโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้นิติบุคคลที่มีอำนาจจัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อให้จัดการดูแล ในขณะที่คู่สมรสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ดังนั้นวันที่ 26 ต.ค.2563 จึงได้มีการโอนหุ้น ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก่อนหน้านี้นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้โอนหุ้น ARIN สัดส่วน 28.66% ให้บลจ.บัวหลวงและบลจ.เอ็มเอฟซีบริหารจัดการหลังเข้ารับตำหน่งรมว.แรงงาน

ด้านราคาหุ้น ARIN ปิดตลาด 28 ต.ค.2563 อยู่ที่ 0.93 บาท +0.01 บาท หรือ +1.09% มูลค่าการซื้อขาย 50,580 บาท

อ่านข่าว

ARIN แจงหุ้นใหญ่โอนหุ้นหลังนั่งรมว. ไม่กระทบอำนาจจัดการ-นโยบายธุรกิจ