CHAYO สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

สุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป (CHAYO) ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้พิการ ในมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา และให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้เท่าเทียมกับคนทั่วไป และลดช่องว่างทางสังคม ซึ่งนับเป็นโครงการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 – 104 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้