“เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์” ขายบิ๊กล็อตหุ้น GL กว่า 0.45% ให้ Mr.Koji Ito

HoonSmart.com>> “เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์” ตัดขายหุ้น “กรุ๊ปลีส” จำนวน 7 ล้านหุ้น กว่า 0.45% ให้ “Koji Ito” เหลือถือหุ้น 9.8923%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด รายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2563 จำนวน 7 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.4588% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ให้แก่ Mr. Koji Ito ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 150.91 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 9.8923% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น GL ปิดตลาด 27 ต.ค.2563 ที่ราคา 2.26 บาท -0.06 บาท หรือ -2.59% มูลค่าการซื้อขาย 5.42 ล้านบาท