“เสี่ยยักษ์” โผล่ถือหุ้น DHOUSE อันดับ 7

HoonSmart.com>>เปิดชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ DHOUSE พบ “เสี่ยยักษ์” นักลงทุนรายใหญ่ โผล่ถือหุ้นอันดับ 7 จำนวน 5 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.60%

บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา (DHOUSE) แจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก พบ “เสี่ยยักษ์-วิชัย  วชิรพงศ์ ” นักลงทุนรายใหญ่ ได้หุ้นไอพีโอ จำนวน 5 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.60 % ส่งผลให้ “เสี่ยยักษ์” ถือหุ้น 0.60 %

สำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ DHOUSE ณ วันที่ 22/10 ต.ค. 2563 ประเภท IPO ประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่  ประกอบด้วย

กลุ่มนายอรรถ เลิศรุ้งพร  ถือหุ้นรวมกันสัดส่วน 52.11 % , กลุ่มนายชาญวิทย์ แก้ววิศิษฏ์ ถือ 22.04 %

สำหรับหุ้น DHOUSE เป็นผู้นำพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับต้น ๆ ของจังหวัดมหาสารคาม เข้าซื้อขายวันแรก 26 ต.ค. ในตลาดหลักทรัพย์ mai  หุ้น IPO เสนอขาย  217.20 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.60 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ผลประกอบการ DHOUSE ไตรมาส 2 / 2563 กำไรสุทธิ  5.73 ล้านบาท และงวดครึ่งปี กำไรสุทธิ 10.61 ล้านบาท