‘ศุภาลัย’ ตั้งกองทรัสต์ลงทุนอาคารสนง.ย่านพระราม 3 มูลค่า 3.2 พันลบ.

HoonSmart.com>> “ศุภาลัย” เดินหน้าจัดตั้งกองทรัสต์ลงทุนในอสังหาฯ ศุภาลัย (SPALIRT) ประเดิมซื้อโครงการ “ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์” อาคารสำนักงานริมถนนพระราม 3 มูลค่าไม่เกิน 3,200 ล้านบาท

บริษัท ศุภาลัย (SPALI) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2563 มีมติอนุมัติให้จำหน่ายกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและส่วนควบรวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ของโครงการศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจบริเวณริมถนนพระราม 3 แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ศุภาลัย (SPALIRT) มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 3,200 ล้านบาท รวมถึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนใน SPALIRT ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของมูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่เสนอขาย

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2563 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท อเดลพี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ (Adelphi) ในสัดส่วน 30% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้น Adelphi ประกอบด้วยนายปิยะพงศ์ พินธุประภา สัดส่วน 60% นายปริย ตัณฑเกษม 5% และนายอิ๊กซอง โหยว ถือ 5%

Adelphi เป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย Adelphi ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของ SPALIRT มีหน้าที่เสาะหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ SPALIRT เข้าลงทุนและดำเนินการบริหารจัดการ SPALIRT รวมทั้งจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของโครงการศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

ทั้งนี้ Adelphi ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์และบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด (JayCap) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิร ได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากสำนักงานก.ล.ต. รวมถึงยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ SPALIRT แก่ก.ล.ต.เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2563