“ศิครินทร์” จบโครงการซื้อหุ้นคืน ไม่ได้เข้าซื้อหุ้น

“ศิครินทร์” จบโครงการซื้อหุ้นคืน ไม่ได้เข้าซื้อหุ้น

HoonSmart.com>> “ศิครินทร์” สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่ 20 เม.ย.-19 ต.ค.63 ไม่ได้เข้าซื้อหุ้น หลังบอร์ดไฟเขียวงงเงิน 300 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืน 3.75%

บริษัท ศิครินทร์ (SKR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประกาศสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นเพื่อบริหารทางการเงิน โดยตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.-19 ต.ค.2563 บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2563 อนุมัติโครงการดังกล่าว โดยมีวงเงินสดสูงสุดที่จะใช้ซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 330 ล้านบาท จำนวนหุ้นซื้อคืนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกิน 3.75% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

หุ้น SKR ปิดตลาดที่ราคา 6.05 บาท -0.05 บาท หรือ -0.82% มูลค่าการซื้อขาย 340,800 บาท