JR โชว์ศักยภาพงานประชุมนักวิเคราะห์ 2020

JR โชว์ศักยภาพงานประชุมนักวิเคราะห์ 2020

JR โชว์ศักยภาพในงาน Analyst Meeting 2020

จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ ( JR)   พร้อมด้วย สมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส   ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และแผนการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต ให้กับ Analyst

สำหรับ JR มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในปีนี้ โดย JR ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบครบวงจร  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้