‘BAM’ เปิดขายหุ้นกู้ 2-4 พ.ย. ชูดอกเบี้ย 3.20 – 4.05%ต่อปี

HoonSmart.com>>บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ เตรียมขายหุ้นกู้ 4 รุ่น อายุ 2 ปี 6 เดือน 5 ปี 8 ปี และ 10 ปี รอเคาะดอกเบี้ย 27 ต.ค.นี้

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20-3.45% ต่อปี, รุ่นอายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.40-3.82% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60-4.05% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ยังมีรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ สหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น โดยจะแจ้ง อายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนในวันที่ 27 ต.ค. 2563

ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย.นี้ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือ ของหุ้นกู้ที่ A- จัดโดยทริสเรทติ้ง

BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) โดยการเข้าร่วมประมูลซื้อ NPAs และ NPLs เพื่อเข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการช่วยให้สินทรัพย์สามารถหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นได้ต่อไป ถึงแม้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ แต่ด้วยเพราะ BAM มีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างจากกลุ่มธุรกิจอื่น ทำให้สามารถสร้างโอกาสได้ทั้งในภาวะเศรษฐกิจขาขึ้นและชะลอตัว

อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา BAM ได้ออกมาตรการพักชำระหนี้และดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รวมถึงกรมบังคับคดีงดขายทอดตลาดทรัพย์ในช่วงเดือนเม.ย. – พ.ค. 2563 ผลประกอบการจึงอ่อนตัวลงเล็กน้อย แต่บริษัทยังมั่นใจว่าครึ่งหลังของปี 2563 จะสามารถปรับกลยุทธ์และแผนการตลาดดันรายได้ให้ใกล้เคียงเป้าหมายที่วางไว้ได้