“สุชาติ ชมกลิ่น” รมว.แรงงาน โอนหุ้น ARIN เกลี้ยง 28% ให้บลจ.บัวหลวง-MFC ดูแล

HoonSmart.com>> “สุชาติ ชมกลิ่น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เจ้าของและผู้ถือหุ้นใหญ่ “อรินสิริ แลนด์” โอนหุ้นออกภายใต้ พรบ.การจัดการหุ้นส่วนเเละหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 สัดส่วนกว่า 28.66% ให้บลจ.บัวหลวงบริหารจัดการ 15.3312% บลจ.เอ็มเอฟซี จำนวน 13.3270%

สุชาติ ชมกลิ่น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) จากนาย สุชาติ ชมกลิ่น ได้จำหน่ายหุ้นของบริษัท อรินสิริ แลนด์ (ARIN) เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2563 จำนวน 91.99 ล้านหุ้น หรือ 15.3312% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยโอนหุ้นให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ (บลจ.) บัวหลวง ภายใต้ พรบ.การจัดการหุ้นส่วนเเละหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 หลังจากรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทำให้เหลือถือหุ้น 13.3270%

หลังจากนั้นวันที่ 14 ต.ค.2563 โอนหุ้น ARIN สัดส่วน 13.3270% ให้บลจ. MFC ส่งผลให้นายสุชาติไม่เหลือถือหุ้นอีก

อย่างไรก็ตามเมื่อรวมกับจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 26.6416% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง บริษัท อรินสิริ แลนด์ (ARIN) เป็นเจ้าของและถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งสัดส่วน 28.66%

ด้านบลจ.บัวหลวงและบลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) รายงานการได้มาหุ้น ARIN จำนวน 15.3312% และ 13.3270% ตามลำดับ

หุ้น ARIN ปิดตลาด 15 ต.ค.63 ที่ราคา 0.95 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 201,070 บาท