เกียรตินาคินภัทร เปิดหลักสูตร KKP NeXtGen รุ่น 7 ปั้นทายาทเจ้าสัวรับมือ ‘นิวนอร์มัล’

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เปิดหลักสูตรประจำปี KKP NeXtGen from Study to Success รุ่นที่ 7 โครงการอบรมยาว 4 สัปดาห์ เพื่อเตรียมทายาทธุรกิจของกลุ่มลูกค้า Priority ให้มีองค์ความรู้รอบด้านทางธุรกิจและการบริหาร ไม่ว่าเศรษฐกิจ การเงินการลงทุน การตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนหลักการสร้างธุรกิจครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น พร้อมรับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง ประเดิมสัปดาห์แรกด้วยคลาสสร้างแรงบันดาลใจ 3 มุมมอง จาก 3 กูรู นำโดย บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สราวุธ เฮงสวัสดิ์ (นิ้วกลม) นักคิด-นักเขียนชื่อดัง และชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ ทายาทรุ่นที่ 3 ของอ้วยอันโอสถ งานเปิดหลักสูตรจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา