บล.เคทีบีขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 450 ลบ. อายุ 9 เดือน ดอกเบี้ย 4% ต่อปี

HoonSmart.com>>บล.เคทีบีฯ เปิดขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะสั้นและไม่มีประกัน ให้สถาบัน-รายใหญ่ 29 ต.ค.นี้ ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบอายุ 2 ชุด 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะสั้นและไม่มีประกัน ครั้งที่ 6/2563 มูลค่าไม่เกิน 450 ล้านบาท อายุ 9 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 29 ต.ค.63 ผ่านบล.เคทีบีฯ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ “B(tha)” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2563

บริษัทจะนำเงินใช้ชำระคืนหุ้นกู้ KTBST20N10A มูลค่า 400 ล้านบาท และหุ้นกู้ KTBST20A มูลค่า 40 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดในวันที่ 10 พ.ย.63 และวันที่ 20 พ.ย.63 ตามลำดับ ส่วนที่เหลือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและบริหารสภาพคล่อง