กบข.พบ TU-MINT ฟังแผนรับมือโควิด-ศก.สร้างความมั่นใจลงทุน

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พร้อมพนักงาน เข้าหารือ (Positive Engagement) กับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (MINT) ในประเด็นการรับมือจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตลอดจนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เพิ่มความมั่นใจเรื่องระบบควบคุมภายในและภายนอกบริษัทภายใต้หลักการ ESG เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในฐานะนักลงทุนสถาบันที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Investor) เมื่อเร็วๆ นี้