“ประกันสังคม” เก็บ RATCH เพิ่ม 1 ล้านหุ้น ขยับถือ 5.0162%

HoonSmart.com>> “สำนักงานประกันสังคม” ซื้อหุ้น “ราช กรุ๊ป” เข้าพอร์ตเพิ่ม 1 ล้านหุ้น กว่า 0.0689% หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.0162%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย สำนักงานประกันสังคม ได้มา หุ้นของบริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.0689% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 72.73 ล้านหุ้น หรือ 5.0162% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น RATCH ปิดตลาด 8 ต.ค.2563 ที่ราคา 51.50 บาท +1.00 บาท หรือ +1.98% มูลค่าการซื้อขาย 265.61 ล้านบาท