RT ควง APM-PST เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.นครราชสีมา

ชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการผู้จัดการ ธีรยุทธ ชูศิลป์ และ ไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการบริษัท ไร้ท์ ทันเน็ลลิ่ง (RT) พร้อมด้วย สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ เสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ วิจันทร์ รัตนกิตติอาภรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST) แกนนำการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น RT แก่นักลงทุน จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก