บอร์ด KTB ต่ออายุ”ผยง”4 ปี ตั้งบริษัททำดิจิทัล แพลตฟอร์ม

HoonSmart.com>>บอร์ดธนาคารกรุงไทยต่ออายุ”ผยง ศรีวณิช” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่อีกวาระหนึ่ง  8 พ.ย.63 ถึง  7 พ.ย.67  ธนาคารตั้งบริษัททำดิจิทัล แพลตฟอร์ม 

ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร (บอร์ด) ครั้งที่ 9/2563 มีมติเห็นชอบการต่ออายุการจ้างงานนายผยง ศรีวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่ออีกวาระหนึ่ง มีกำหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.2563 ถึงวันที่ 7 พ.ย.2567 โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทย่อย คือ กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย เพื่อทำธุรกิจ Digital Platform as a Service and Innovation ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว