ตลาดฯ เตือนผู้ลงทุน SANKO-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย 6 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือน SANKO-W1 ซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ 6 ต.ค.63 พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 31 ต.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1 (SANKO-W1) ซื้อขายวันสุดท้ายวันที่ 6 ต.ค. 2563

กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อวันที่ 9 ต.ค.2563-30 ต.ค. 2563 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 30 ต.ค. 2563 และขึ้นเครื่องหมาย SP วันที่ 7 ต.ค. 2563 – 30 ต.ค. 2563 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิวันที่ 15 ต.ค.2563 – 29 ต.ค.2563 วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงวันที่ 31 ต.ค. 2563