พิธีรับและส่งมอบงานผู้ว่าการแบงก์ชาติ

วันนี้ 1 ตุลาคม 2563 ดร.วิรไท สันติประภพ ส่งมอบงานให้กับ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการแบงก์ชาติคนใหม่ ซึ่งเข้าทำงานเป็นวันแรก ในฐานะผู้ว่าการลำดับที่ 24 ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย