ครม.เคาะแจกเงิน “คนละครึ่ง-เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการ”

HoonSmart.com>> ครม.เห็นชอบโครงการ “คนละครึ่ง-เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการ” กระตุ้นใช้จ่ายในประเทศ บล.ฟินันเซียฯ คาดผลบวกกลุ่มเครื่องดื่ม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อช่วยค่าใช้จ่าย 50% ให้กับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านคนใช้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ยกเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สลากกินแบ่ง ยาสูบ เป็นต้น เป็นเงิน 3,000 บาท/คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.63

พร้อมกันนี้เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท/เดือน จำนวน 14 ล้านคน กระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ กลุ่มค้าปลีกไม่ได้รับประโยชน์เพราะให้ใช้ได้เฉพาะร้านค้าทั่วไปที่ลงทะเบียน และจากยอดต่อใบเสร็จสูงสุด 100 บาท/วัน

นอกจากนี้ครม.ได้พิจารณาข้อเสนอของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติเห็นควรให้ขยายเวลาการใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรอีก 1 เดือน โดยจะสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค.2563 เพื่อดูแลคนไทยทุกคนให้ผ่านวิกฤติโควิด-19 และมีการติดตามการดำเนินการต่อเนื่อง

บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส คาดเป็นบวกต่อกลุ่มอาหารโดยเฉพาะเครื่องดื่ม ได้แก่ OSP, CBG, SAPPE และ ICHI