SGP ปิดโครงการซื้อหุ้นคืน 6 เดือนไม่ได้เข้าซื้อหุ้น

HoonSmart.com>> “สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์” สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้น หลังบอร์ดไฟเขียวเข้าซื้อหุ้นในตลาด 5% ระหว่าง 27 มี.ค.-26 ก.ย.63 ไม่ได้เข้าซื้อหุ้นเลย

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ แจ้งกำหนดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.-26 ก.ย.2563 จำนวนหุ้นซื้อคืนไม่เกิน 91 ล้านหุ้น หรือ 5% ของทุนเรียกชำระแล้ว วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทนั้น บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนตามระยะเวลาดังกล่าวจึงประกาศสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

หุ้น SGP ปิดตลาด 25 ก.ย.63 ที่ราคา 8.60 บาท +0.05 บาท หรือ +0.58% มูลค่าการซื้อขาย 3.55 ล้านบาท