บอร์ด CHAYO ไฟเขียว เลื่อนชั้นหุ้นขึ้น SET

HoonSmart.com>>บริษัท ชโย กรุ๊ป แจ้งบอร์ดอนุมัติให้บริษัทดำเนินการยื่นขอย้ายหุ้นจาก  mai  ขึ้น SET  ปัจจุบันบริษัทมีมาร์เก็ตแคป 5,207.99 ล้านบาท

บริษัท ชโย กรุ๊ป (CHAYO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. มีมติอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ CHAYO จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนกับ SET ต่อไป

ปัจจุบันบริษัทมีทุนเรียกชำระแล้ว 335,999,429 บาท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือมาร์เก็ตแคป 5,207.99 ล้านบาท ณ ราคาหุ้นละ 7.75 บาท วันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา พาร์หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นซื้อขายที่ P/E 37.86 เท่า  และ P/BV 4.86 เท่า