กลุ่มจัสมินฯ ผนึก KT เกาหลีลุยธุรกิจ Hyperscale Data Center-Cloud Service

HoonSmart.com>> “จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล” ส่ง JTS เซ็นสัญญาพันธมิตร KT Corporation เกาหลีใต้ ลุยธุรกิจ Hyperscale Data Center และ Cloud Service เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กลุ่มจัสมินในอนาคต

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2563 บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านบริษัทในกลุ่มรวม 50.91% ได้ลงนามในสัญญา “Strategic Collaboration Agreement” กับ KT Corporation (KT) พันธมิตรจากประเทศเกาหลีใต้ โดย JTS จะเข้าสู่ธุรกิจ Hyperscale Data Center และ Cloud Service ซึ่งธุรกิจดังกล่าวจะเป็นรากฐานในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้แก่กลุ่มจัสมินต่อไปในอนาคต

ขณะที่ KT จะทําหน้าที่เป็นพันธมิตรทางด้านกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ การร่วมมือกับผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีทางด้าน Data Center และ Solution ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาร่วมกับ JTS

ปัจจุบัน KT เป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้และมีความเชี่ยวชาญด้าน Internet Data Center (IDC) ในประเทศเกาหลีใต้มากว่า 10 ปี ขณะที่ JTS ก็มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านโทรคมนาคมกับลูกค้าองค์กร รวมถึงการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure as a service-IaaS) การร่วมมือกับ KT ในครั้งนี้จะนํามาซึ่งพันธมิตรผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก อันจะเป็นการเปิดตลาดคลาวด์โซลูชั่นอย่างครบวงจรในประเทศไทย เพื่อต่อยอดการให้บริการอื่นๆ ซึ่งรวมถึง Data Center การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ การให้บริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ (IPLC) ของกลุ่มจัสมิน ร่วมกันต่อไป