ผู้บริหารทีเอ็มบี-ธนชาตเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ

ปิติ ตัณฑเกษม (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารทีเอ็มบีและธนชาต เข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ โดยมีเด็ก ๆ ไฟ-ฟ้า ต้อนรับด้วยขนมเบเกอรี่สุดอร่อย ที่ได้เรียนรู้จากศูนย์ พร้อมเดินชมบรรยากาศการเรียนการสอน อาทิ คลาสดนตรี คลาสศิลปะ และคลาสเทควันโด เป็นต้น ได้เห็นถึงศักยภาพของเด็กๆ ที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล้าแสดงออก และมีแรงบันดาลใจได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักอย่างมีความสุข

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ เป็นศูนย์เรียนรู้ใหม่ล่าสุดแห่งที่ 5 โดยทีเอ็มบีและธนชาต มุ่งสานต่อการมอบโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-17 ปี ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านการเรียนรู้ และการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะ รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมส่งมอบคืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคมภายใต้ปรัชญา Make Real Change อย่างต่อเนื่อง