GULF-GUNKUL-EGCO เตรียมเงินพร้อมบุกลงทุน

HoonSmart.com>>4 บริษัทธุรกิจไฟฟ้าขยายการลงทุนต่อเนื่อง “กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ” ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นเพิ่มทุน ล้น 1.26 เท่า ได้เงินเกือบ 3.2 หมื่นล้านบาท กันกุลฯขายโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นเกือบ 1,680 ล้านบาท กวาดกำไร 715 ล้านบาทเข้างบไตรมาส 3/63 บริษัทผลิตไฟฟ้าเซ็นกู้เงินแบงก์กรุงเทพ-ธนาคารจีน 7,800 ล้านบาท นาน 14 ปี ขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 4/64 ส่วน ราช กรุ๊ป ร่วมลงทุน 25% บริษัทผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ในสปป.ลาว กำลังผลิต 6 หมื่นตัน/ปี เริ่มขายไตรมาส 1/65

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยผลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,066.65 ล้านหุ้น ในอัตราส่วน 10 ต่อ 1 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 30 บาท ระหว่างวันที่ 14-18 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา ปรากฎว่า ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองหุ้นสูงกว่าที่จำนวนหุ้นที่จัดสรรถึง 1.26 เท่า ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน เพิ่มขึ้นจาก 10,666.5 ล้านบาท เป็น 11,733.15 ล้านบาท

น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับเงินประมาณ 32,000 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนในโครงการที่อยู่ในแผนงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม โครงการพลังงานลมในประเทศเยอรมนี โครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมถึงแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มองโอกาสในการขยายธุรกิจไปในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และภูมิภาคอื่น ๆ

ด้านน.ส.โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Utsonomiya ในประเทศญี่ปุ่น ขนาด 66.78 เมกกะวัตต์ (MW) มูลค่า 5,964 ล้านเยน หรือประมาณ 1,750 ล้านบาท มีกำไร 715 ล้านบาทในไตรมาส 3/2563 ส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่อง และมีความสามารถในการก่อหนี้ เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ และสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทกำลังเจรจาเข้าลงทุน 2-3 โครงการ คาดว่าจะสรุปในไตรมาส 4/2563 อย่างน้อย 1 โครงการ บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายในการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาด 30 เมกกะวัตต์ในประเทศมาเลเซีย ประมาณเดือนพ.ย.นี้ และกำลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ในประเทศญี่ปุ่น ขนาด 75 เมกกะวัตต์ พร้อมทั้งยังคงเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการเติบโตไม่น้อยกว่า 20% โดยมีมูลค่างานก่อสร้างที่ได้รับไว้แล้วกว่า 8,000 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2563 และปี 2564 ซึ่งจะเป็นหลักประกันสำคัญในด้านความเติบโตต่อไป

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทผลิตไฟฟ้า (EGCO)  เปิดเผยว่า บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค  (TPN) ซึ่งเป็นบริษัทที่ EGCO ถือหุ้นในสัดส่วน 44.6% ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงเทพ (BBL) และ China Development Bank วงเงินกู้รวมจำนวน 7,800 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 14 ปี เพื่อใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางรวม 342.8 กิโลเมตร และมีกำลังการขนส่งต่อปีอยู่ที่ 5,443 ล้านลิตร ซึ่งสามารถขยายเพิ่มเป็น 7,330 ล้านลิตรในอนาคต  คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4 / 2564

บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH) แจ้งว่า บริษัทย่อยในสปป.ลาวได้ร่วมกับบริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด (BGE) ประเทศไทยและ SIPHANDONE BOLAVEN DEVELOPMENT COMPANY LIMITIED (SPD) สปป.ลาว จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 25%, 65% และ 10% ตามลำดับ  เพื่อพัฒนาโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งขนาดกำลังการผลิตประมาณ 60,000 ตันต่อปีในสปป.ลาว จะเริ่มส่งขายตามสัญญาได้ภายในไตรมาส 1/ 2565