PSTC เผยบ.ร่วมเซ็นสัญญาสินเชื่อ 7.8 พันลบ.ลงทุนคลัง-ท่อส่งน้ำมัน

HoonSmart.com>> “เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี” เผย “ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค” ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ซ็นสัญญาเงินกู้ 7,800 ล้านบาท ก่อสร้างคลังน้ำมัน ขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันภาคอีสาน

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2563 บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 7,800 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างคลังน้ำมันและลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีระยะเวลา 14 ปี และมีหลักประกันตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ TPN มีความคืบหน้าคิดเป็นประมาณ 48.11% ของโครงการทั้งหมด