อาคเนย์ สนับสนุนตรวจสุขภาพสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต มอบบัตรกำนัลตรวจสุขภาพเฉพาะทาง ประจำปี 2563 จากโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ด้วยความห่วงใยที่มีต่อสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมีถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมฯ และบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ PPTVHD36 พร้อมด้วยกรรมการวิชาการ และเลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคเนย์ สำนักงานใหญ่ สีลม