PROSPECT ได้ลูกค้าใหม่-รายเก่าต่อสัญญาเช่าพื้นที่หนุนอัตราเช่าสูงกว่า 90%

HoonSmart.com>> ทรัสต์ PROSPECT แจกข่าวดีได้ผู้เช่าพื้นที่รายใหม่เพิ่มขึ้น ด้านลูกค้ารายเดิมทยอยต่อสัญญาเช่าแล้วรวมกว่า 13,000 ตร.ม. แย้มมีลูกค้าแสดงความสนใจอีกหลายราย หนุนอัตราการเช่าพื้นที่ยังสูงกว่า 90% มั่นใจผลการดำเนินงานปีนี้โดดเด่น สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ตามที่ประมาณการไว้

DCIM100MEDIADJI_0030.JPG

น.ส.อรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ PROSPECT เปิดเผยว่า ปัจจุบันทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT) ถือว่ามีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากศักยภาพโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตและสามารถเชื่อมต่อระบบการขนส่งที่หลากหลาย จึงมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งและได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัว ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและกระจายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ มายังประเทศไทย ส่งผลให้ปัจจุบันโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้าเดิมและมีผู้เช่ารายใหม่ทำสัญญาเพิ่มเติม คิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 13,000 ตร.ม.

ในจำนวนนี้เป็นการต่อสัญญาเช่าจากลูกค้าเดิมประมาณ 5,000 ตร.ม.และทำสัญญากับผู้เช่ารายใหม่อีกประมาณ 8,400 ตร.ม. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจากจีนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

จากผลตอบรับที่ดีดังกล่าว ส่งผลให้ผลการดำเนินของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยยังคงมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่า 90% ของพื้นที่อาคารให้เช่าทั้งหมด ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อเทียบกับภาพรวมธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าในปัจจุบัน

“ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความกังวลจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และการระบาดของโรค COVID-19 ในต่างประเทศ แต่โครงการบางกอกเทรดโซน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ ยังได้รับความสนใจที่ดีมากจากผู้เช่ารายใหม่ที่ติดต่อสอบถามเป็นจำนวนมากและอยู่ระหว่างการเจรจาเช่าพื้นที่อีกหลายราย ส่วนผู้เช่ารายเดิมส่วนใหญ่ยังดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีความต้องการต่อสัญญาเช่ากับโครงการ เนื่องจากพึงพอใจในทำเลที่ตั้ง และจุดเด่นของโครงการที่มีทั้งพื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) และพื้นที่เขตประกอบการทั่วไป (General Zone) จึงทำให้โครงการบางกอกฟรีเทรดโซนมีผู้เช่ากระจายตัวในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” นางสาวอรอนงค์ กล่าว

อย่างไรก็ดี มีความมั่นใจว่ากองทรัสต์ฯ จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและสร้างการเติบโตในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากในปัจจุบันภาคการผลิตในประเทศ ภาคการนำเข้าและส่งออกสินค้ายังสามารถดำเนินธุรกิจได้ และมีบางอุตสาหกรรมที่ได้รับคำสั่งสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมธุรกิจและความต้องการเช่าพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานในประเทศ จึงมั่นใจว่ากองทรัสต์ฯ จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ตามที่ประมาณการ โดยกองทรัสต์ฯ ได้ประมาณการเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรกที่ 1.112 บาทต่อหน่วย อยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกัน

ทั้งนี้ สำหรับทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ ในปัจจุบัน ประกอบด้วย คลังสินค้าและโรงงาน 63 หลัง จำนวนทั้งสิ้น 183 ยูนิต รวมเนื้อที่ภายใต้สิทธิการเช่าช่วงประมาณ 214-1-88.8 ไร่ มีพื้นที่อาคารให้เช่ารวมประมาณ 219,116 ตร.ม.