ตลาดฯ ขึ้น SP หุ้น BAT-3K ตั้งแต่ 24 ก.ย.-2 ต.ค. เตรียมควบบริษัท

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP ห้ามซื้อขายหุ้นชั่วคราว 24 ก.ย.-2 ต.ค.63 เตรียมดำเนินการตามขั้นตอนควบบริษัท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) หรือ BAT-3K วันที่ 24 ก.ย.-2 ต.ค.2563 เหตุผลเนื่องจาก BAT-3K ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. ถึง 2 ต.ค. 2563 รวม 7 วันทำการ เพื่อเตรียมการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ BAT-3K และบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอลเกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (HCGB) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ