ซีพี ลาว บริจาคเลือดให้กาชาดลาว

ซีพี ลาว บริจาคเลือดให้กาชาดลาว

ซีพี ลาว ร่วมทำดีบริจาคโลหิตให้กาชาดลาว

นายทำนอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด (ซี.พี.ลาว)  นำคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้กับกาชาดลาว ซึ่งได้รับผลกระทบเกิดภาวะโลหิตสำรองขาดแคลน

ซี.พี.ลาว ยังได้นำผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด มอบให้แก่ประชาชนที่มาร่วม          กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมี ดร.จันทะลา สุขสาคอน หัวหน้ากาชาดลาว เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว