KBANK เตรียมลดทุนตัดหุ้นที่ซื้อคืน 1% หลังไม่ได้ขายคืนในตลาด

HoonSmart.com>> “แบงก์กสิกรไทย” เตรียมลดทุนตัดหุ้นที่ซื้อคืน 23.9 ล้านหุ้น หรือ 1% หลังไม่ได้ขายคืนในตลาดภายในเวลากำหนด

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจำนวน 23,932,600 หุ้น คิดเป็น 1% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวโดยการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-16 ก.ย.2563 นั้น ขณะนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว ธนาคารมีหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 23,932,600 หุ้น ซึ่งธนาคารจะดำเนินกระบวนการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดทุนชำระแล้วโดยตัดหุ้นที่ซื้อคืนและจำหน่ายไม่ได้ต่อไป