“เอเซีย พลัส” ลดน้ำหนักหุ้นรับเหมาฯ โครงการรัฐล่าช้า-แรงงานต่างด้าวขาดแคลน

HoonSmart.com>> บล.เอเซียพลัส ปรับคำแนะนำลงทุน “หุ้นกลุ่มรับเหมาฯ” น้อยกว่าตลาด มองกำไรครึ่งปีหลังไม่เด่น แข่งขันสูง โครงการภาครัฐล่าช้า จับตาความเสี่ยง “แรงงานต่างด้าว” ลดต่อเนืองหลัง COVID-19 คัดหุ้นเด่นของกลุ่ม “รับเหมารายใหญ่” ชู CK เป้า 21.50 บาท รายขนาดกลาง แนะ NWR กลุ่มเสาเข็มเลือก SEAFCO ส่วนธุรกิจเฉพาะทางแนะ BJCHI-SQ

บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส ออกบทวิเคราะห์ Industry Update หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง โดยปรับคำแนะนำเหลือ “น้อยกว่าตลาด” จากเดิม “เท่าตลาด” โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากแนวโน้มกำไรกลุ่มรับเหมาฯ ครึ่งปีหลังยังไม่เด่น และอัตรากำไรที่ลดลงภายใต้ภาวะการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ความล่าช้าในการผลักดันโครงการลงทุนต่างๆของภาครัฐ สาเหตุสำคัญประการหนึ่งน่าจะมาจากงบประมาณแผ่นดินที่มีอย่างจำกัด ทำให้บางโครงการถูกเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจากที่รัฐบาลเป็นผู้ลงทุน เป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP) ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น รถไฟชานเมืองสายสีแดง ขณะที่หลายโครงการติดขัดในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน เช่น รถไฟทางคู่เฟส 2 จำนวน 7 เส้นทาง ดังนั้นในช่วงครึ่งหลังปี 63 คาดว่าจะมีเพียงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ ซึ่งมีมูลค่างานโยธา 9.6 หมื่นล้านบาท ที่จะเห็นความชัดเจนมากที่สุด

ด้านจำนวนแรงงานต่างด้าวยังลดลงต่อเนื่องเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตา โดยข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว พบว่ามีแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติที่อยู่ในภาคการก่อสร้างมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้แรงงานต่างด้าวบางส่วนกลับประเทศ โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ในประเทศเพื่อนบ้านกลับมารุนแรงขึ้น อาจส่งผลต่อการนำเข้าแรงงานต่างด้าวของไทย

อย่างไรก็ตามแม้คำแนะนำกลุ่มคือ ”น้อยกว่าตลาด” แต่หากจะเลือกหุ้นลงทุนในกลุ่มรับเหมา โดยกลุ่มรับเหมารายใหญ่ ชื่นชอบ CK ราคาเหมาะสม 21.5 บาท, กลุ่มรับเหมากลาง ชอบ NWR ราคาเป้าหมาย 0.65 บาท, กลุ่มงานเสาเข็ม เน้น SEAFCO , กลุ่มรับเหมาเฉพาะทาง ชอบ BJCHI กับ SQ