“ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ” ซื้อบิ๊กล็อต GBX เพิ่มกว่า 2% ขยับถือ 10.90%

HoonSmart.com>> “ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น GBX เพิ่มสัดส่วนกว่า 2.0353% ขยับถือหุ้นแตะ 10.9027%%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ (GBX) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 จำนวน 22,166,200 หุ้น คิดเป็น 2.0353% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 118,738,800 หุ้น หรือ 10.9027% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ระบุว่า ซื้อหุ้นบิ๊กล็อตจาก Mr.Hainang Chou Vincent ราคาสูงสุด 0.42 บาทต่อหุ้น โดยปัจจุบันนายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GBX

หุ้น GBX ปิดตลาด 15 กันยายน 2563 ที่ราคา 0.42 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 88,000 บาท