ตลาดฯ สั่งแคช บาลานซ์ TRUBB-TTCL ตั้งแต่ 14 ก.ย.-22 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ Cash Balance หุ้น TRUBB – TTCL และ TTCL-W1 ตั้งแต่ 14 ก.ย.-22 ต.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ ได้แก่ หุ้นบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) และบริษัท ทีทีซีแอล (TTCL) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTCL-W1) ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.-22 ต.ค.2563