ก.ล.ต.ผู้ประกอบการตอบรับดีร่วมออกบูธงานตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน”

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เผยได้รับการตอบรับที่ดีจากการร่วมออกบูธในงานตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน” ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพขอคำปรึกษา สอบถามข้อมูลการระดมทุนในตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผย ผลสรุปการร่วมออกบูธในงานตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน” จัดโดยสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-7 ซึ่งมีการตอบรับที่ดีโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานและผู้ประกอบการในงาน รวมทั้งหมดประมาณ 250 ราย เช่น ธุรกิจเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทันตกรรม และวิสาหกิจชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นการติดต่อขอคำปรึกษาและสอบถามในเรื่องวิธีการระดมทุนของเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ทั้งรูปแบบ crowdfunding และการเสนอขายต่อบุคคลในวงแคบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุน

ภายในงาน ก.ล.ต. ได้เชิญผู้ให้บริการระบบ crowdfunding (funding portal) จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ฟีนิกซิคก์ สินวัฒนา จำกัด และบริษัท ดรีมเมคเกอร์ คราวด์ฟันดิ้ง จำกัด มาร่วมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่สนใจระดมทุนผ่าน crowdfunding ภายในบูธอีกด้วย


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสที่ดีที่ ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมออกบูธในงานตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน” ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพที่ได้เข้าเยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต. และได้สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทของ ก.ล.ต. การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และตราสารหนี้ การดูแลคุ้มครองผู้ลงทุน รวมถึงการระดมทุนของเอ็มอีและสตาร์ทอัพท์ในตลาดทุน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของตลาดทุนที่เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพมีทางเลือกในการระดมทุน และช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพที่ต้องการระดมทุนผ่านตลาดทุน ให้สามารถระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการต่อไป”

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับคำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. 1207