บล.เคทีบีคว้าชนะเลิศ “นวัตกรรมการเงิน” จาก Asia Asset Management ฮ่องกง

นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST SEC (กลาง) นายชาตรี โรจนอาภา รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ KTBST SEC (ขวา) และ นายกานต์ พูลเกษร รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีการเงิน KTBST SEC (ซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลชนะเลิศ Best of the Best Country Awards ประเภท Fintech Innovation in Asset Management จากงาน 2020 BEST OF THE BEST AWARDS จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management ฮ่องกง

รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีการเงินยุคใหม่ที่แตกต่างและโดดเด่นของ KTBST SEC ที่สามารถตอบสนองความต้องการการลงทุนในตลาดทุนของลูกค้าได้ ได้แก่ 1.) KTBST Skynet Social Trading แพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างเครือข่ายสังคมการลงทุนออนไลน์ 2.) KTBST Smart Algo บริการซื้อขายหุ้นอัตโนมัติด้วยระบบ MT5 3.) KTBST TFEX MT4 โปรแกรมเทรดอัจฉริยะที่ช่วยนักลงทุนบริหารพอร์ตได้อย่างมืออาชีพ และ 4.) KTBST Wealth Advice บริการออกแบบวางแผนการลงทุนในกองทุนรวม

ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมที่ KTBST SEC ออกแบบพัฒนาให้ทันสมัยรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ที่เข้าสู่ระบบออนไลน์ มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการลงทุน KTBST SEC มั่นใจว่านวัตกรรมทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนทุกกลุ่ม ในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัย และเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนของประเทศไทย