เงินเฟ้อเดือนส.ค.หดตัว-0.50% เฉลี่ย 8 เดือน -1.03%

HoonSmart.com>>ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนส.ค. หดตัว -0.50% ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานขยายตัว 0.30% จากหมวดอาหารขยายตัว 1.62%  กระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าเงินเฟ้อทั้งปี-1.5% ถึง -0.7% 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน ส.ค. 2563 อยู่ที่ 102.29 หดตัว -0.50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค.63 ขยายตัว 0.29% โดยเป็นการหดตัวน้อยสุดในรอบ 6 เดือน และเฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) หดตัว -1.03%

ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ในเดือน ส.ค.2563 อยู่ที่ 102.92 ขยายตัว 0.30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และทรงตัวจากเดือน ก.ค. ส่วน 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ขยายตัว 0.33%

ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อยู่ที่ 106.59 ขยายตัว 1.62% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.62% และ ขยายตัว 0.76% จากเดือนก่อน และ ส่วนดัชนีหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม อยู่ที่ 99.87 ลดลง -1.73% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัว 0.01% จากเดือนก่อนหน้า  โดยกระทรวงพาณิชย์ ยังคงคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปีนี้ที่ -1.5 ถึง -0.7% เท่าเดิม