FINNOMENA ชูแพลตฟอร์มลงทุนเพิ่มศักยภาพที่ปรึกษาการเงิน

HoonSmart.com>> FINNOMENA ชูแพลตฟอร์มการลงทุน เพิ่มศักยภาพที่ปรึกษาการเงิน พร้อมสร้างเส้นทางการประกอบอาชีพ ที่ปรึกษาทางการเงินอย่างยั่งยืน ในงาน FA SUMMIT 2020″

FINNOMENA จัดสัมมนาเสริมสร้างเทคโนโลยีเพื่อการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงิน ภายใต้ชื่องาน “FA SUMMIT 2020” เป็นครั้งแรกที่ FINNOMENA จัดงานด้านเทคโนโลยีเพื่อคนทำงานสายการเงินและการลงทุน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือ ต้องการให้ที่ปรึกษาทางการในประเทศไทยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยกระบวนการการทำงาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน คลายความกังวลเรื่องอุปสรรคที่เป็นผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสนับสนุนในกลุ่มคนในสายอาชีพ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” สามารถประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

FA SUMMIT 2020 ในประเด็นของ The Next Era of FA เส้นทางสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการทำงาน แล้วก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างยั่งยืน ซึ่งในงานจะเป็นการบรรยายที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีที่คิดมาเพื่อที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ “แพลตฟอร์ม FINNOMENA for Advisors” ที่เป็นเทคโนโลยีจาก FINNOMENA ที่ตอบโจทย์การทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินที่ครอบคลุมมากที่สุด

แพลตฟอร์ม FINNOMENA for Advisors หรือ (F4A) คือ แพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับที่ปรึกษาทางการเงินที่ช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินทำงานง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถแสดงข้อมูลทุกด้านของลูกค้าไว้ในที่เดียว เช่น ข้อมูลการลงทุน สถานะการเปิดบัญชีของลูกค้า ผลตอบแทนของลูกค้า การแจ้งเตือน เป็นต้น โดย FINNOMENA ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม F4A เพื่อเสริมศักยภาพในการทำงานที่ผสานเข้ากับการให้คำปรึกษาของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้กระบวนการการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินมีประสิทธิภาพ สะดวก และง่ายมากขึ้น

นายเจษฎา สุขทิศ CEO & Co-Founder l FINNOMENA กล่าวถึงอนาคตของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินยุคใหม่ว่า “อาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ FINNOMENA ให้ความสำคัญ และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีอีกอาชีพหนึ่ง เรามองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่อิสระ และสามารถทำเป็นอาชีพรอง หรือเป็นอาชีพหลักได้ และสามารถทำงานนี้ได้ในทุกวิกฤตเศรษฐกิจ แต่จะดีแค่ไหนถ้าที่ปรึกษาทางการเงิน มีเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงาน นี่คือเส้นทางของที่ปรึกษาทางการเงินในอนาคตที่ FINNOMENA สร้างขึ้น เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศไทย”

นายชยนนท์ รักกาญจนันท์ Chief Advisory Officer & Co-Founder l FINNOMENA กล่าวถึงความสำคัญของการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เข้ากับการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินว่า “เมื่อเราใช้เทคโนโลยีในการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนที่สำคัญที่สุดของการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินคือ Data เพราะการทำงานในยุคนี้คือยุคข้อมูลนิยม ถ้าเราวิเคราะห์ได้แม่นยำการทำงานก็จะสะดวกขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

นายเมธี จันทวิมล CEO & Founder l Befin Academy กล่าวถึงเส้นทางการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างยั่งยืนว่า “การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีต้องสามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้ ตีโจทย์ที่ลูกค้าให้อย่างถูกต้อง สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างมีชั้นเชิง หากคุณมีการดูแลลูกค้าที่ถูกต้องประสานเข้ากับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่จะให้ประกอบอาชีพในสายการเงินได้อย่างยั่งยืน”

นายสักกพล ตั้งสงค์ไพบูลย์ Head of Partnership Distribution l FINNOMENA, กล่าวถึงประสบการณ์ของปรึกษาทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีที่ได้เจอมาว่า “ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าเป็นพาร์ทเนอร์ของ FINNOMENA เพราะเห็นถึงประโยชน์ของแพลตฟอร์ม ที่จะช่วยในการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงิน และเมื่อพวกเขานำไปใช้จริง ส่วนใหญ่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีกว่าการทำงานแบบปกติ เพราะเครื่องมือดังกล่าวทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินสะดวกขึ้น ไปพบลูกค้าอย่างไม่ต้องกลัวลืมเอกสาร ไม่ต้องเตรียมการทำแผนนำเสนอที่น่าปวดหัว ตลอดจนมีทีมงานที่ให้ข้อมูลจาก FINNOMENA ดูแลที่ปรึกษาทางการเงินเป็นอย่างดี”