บลจ.กรุงศรีปันผลรวด 5 กองทุนหุ้นตปท.ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงศรี ปันผลกองทุนต่างประเทศพร้อมกันรวด 5 กองทุน ปิดบุ๊ค 3 ก.ย.นี้ จ่ายเงิน 16 ก.ย.63

สุภาพร ลีนะบรรจง

นางสุภาพร ลีนะบรรจง รักษาการกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี เปิดเผยว่า กองทุนต่างประเทศภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีแม้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยล่าสุดประกาศจ่ายปันผลพร้อมกัน 5 กองทุน สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 ก.ค.2563 โดยมีกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 ก.ย.2563 และจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในวันที่ 16 ก.ย.2563

สำหรับกองทุนต่างประเทศที่ประกาศจ่ายปันผล 5 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D) ประมาณการอัตราจ่ายปันผล 0.5000 บาทต่อหน่วย โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 8.07% ในขณะที่ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 8.77% กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D) ประมาณการอัตราจ่ายปันผล 0.2500 บาทต่อหน่วย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 22.45% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 19.72%

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D) ประมาณการอัตราจ่ายปันผล 0.4000 บาทต่อหน่วย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 19.37% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 17.68% กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND) ประมาณการอัตราจ่ายปันผล 0.5000 บาทต่อหน่วย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 12.12% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ -1.00% และกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) ประมาณการอัตราจ่ายปันผล 0.5000 บาทต่อหน่วย ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 14.07% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 17.04%