ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ฯ”

HoonSmart.com>>เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น (KK)  ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้  ปักหลักในสงขลากว่า 27 ปี  เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 69 ล้านหุ้น คาดเข้า mai ไตรมาส 4/63  ระดมทุนขยายสาขา ใช้หนี้เงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ – ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)   ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น (KK) ดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ ชื่อร้าน “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 69 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ  0.50 บาท  คิดเป็นสัดส่วน  30 % ของทุนเรียกชำระแล้ว และเสนอขายหุ้น ส่วนเกินอีกจำนวน 10.35 ล้านหุ้น เตรียมพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในไตรมาส 4/2563

วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้  เพื่อเตรียมนำเงินไปใช้ในการขยายร้านสาขา ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านสาขา “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์”  มีจำนวน 28 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล รวมถึงบริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าสินค้าจำนวน 1 แห่งที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นสถานที่กระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขาของบริษัทฯ ซึ่งการที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลามาเป็นระยะเวลามากกว่า 27 ปี ทำให้ความเข้าใจในวิถีการดำเนินชีวิต และความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น  กล่าวว่า เป้าหมายของการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการเติบโต และโอกาสในการขยายธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง นำพาองค์กรเดินไปข้างหน้าด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญมุ่งมั่นทุ่มเท และให้บริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

ปัจจุบันบริษัท จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 8,000 รายการ เพื่อรองรับความต้องการสินค้าในรูปแบบต่างๆ   และลูกค้าค้าส่งที่ ซื้อสินค้าไปเพื่อจำหน่ายต่อ   ซึ่งโครงการในอนาคต บริษัทฯ มีแผนขยายร้านสาขาอย่างต่อเนื่องจำนวน 3-4 สาขาในแต่ละปี โดยเน้นเปิดร้านสาขาในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล และจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นร้านสะดวกซื้อชั้นนำในภาคใต้  และเป็นร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับแรกๆ ที่ผู้บริโภคนึกถึง  ภายใต้แนวคิด  “ซื้อของครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที่ K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ” 

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีการเติบโตต่อเนื่อง ในปี 2560 -2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม  937.90 ล้านบาท 948.49 ล้านบาท และ 935.98 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัทมีกำไรสุทธิ  17.90 ล้านบาท 16.26 ล้านบาท และ 11.53 ล้านบาท ตามลำดับ  ส่วนงวด 6 เดือนแรกของปี 2563  บริษัทฯ มีรายได้รวม 484.14 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิจำนวน 6.77 ล้านบาท