ว.เทคโนฯ IRPCT ให้การต้อนรับ รมว.ศธ.

นพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไออาร์พีซี  ประธานกรรมการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) ให้การต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะฯ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ IRPCT ซึ่งเป็น 1 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนของกลุ่มปตท. ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการขยายตัวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พร้อมผู้บริหาร IRPCT ร่วมให้การต้อนรับ