“โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ” เก็บหุ้น BWG กว่า 6 ล้านหุ้น ขยับถือ 5.06%

HoonSmart.com>> “โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ” เก็บหุ้น BWG กว่า 6 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.148% ถือเพิ่มเป็น 5.0693%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2563 จำนวน 6.15 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.148% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือเพิ่มเป็น 210.43 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5.0693% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น BWG ปิดตลาด 26 ส.ค.2563 อยู่ที่ 0.54 บาท ลดลง 0.02 บาท หรือ -3.57% มูลค่าการซื้อขาย 53.73 ล้านบาท

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นวันที่ทำรายการ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา ปิด 0.54 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 50.46 ล้านบาท จากราคาเปิด 0.53 บาท สูงสุด 0.55 บาทและต่ำสุด 0.52 บาท