UPOIC ไฟไหม้รง.พื้นที่สายผลิตน้ำมันปาล์มเสียหาย 15-20 ลบ.

HoonSmart.com>> “สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม” เผยเพลิงไหม้โรงงานที่กระบี่ พื้นที่สายการผลิตน้ำมันปาล์ม คาดไฟฟ้ารัดวงจร เสียหาย 15-20 ล้านบาท ทำประกันคุ้มครอง หยุดซ่อมแซมประมาณ 45-60 วัน

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (UPOIC) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2563 เวลาประมาณ 03.00 น. ได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดกระบี่ บริเวณพื้นที่สายการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ โดยมีความเสียหายอยู่ที่ระบบไฟฟ้า มอเตอร์ โครงสร้างผนัง หลังคา พื้นและเครื่องจักร ซึ่งสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 5.30 น. เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

บริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นไว้ประมาณ 15-20 ล้านบาท โดยทรัพย์สินส่วนที่เสียหายมีการทำประกันภัยไว้อย่างเพียงพอ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สายการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจำเป็นต้องหยุดซ่อมแซมเป็นเวลาประมาณ 45-60 วัน

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชมใกล้เคียงโดยรอบ