“อดิศรา จุลธุระ” ซื้อบิ๊กล็อต UPA กว่า 8.99% มูลค่า 168 ลบ.

HoonSmart.com>> “อดิศรา จุลธุระ” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น UPA จาก “พิมพิลา จังพานิช” จำนวน 600 ล้านหุ้น กว่า 8.99% ราคา 0.28 บาท มูลค่ารวม 168 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาง อดิศรา จุลธุระ ได้มา หุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2563 จำนวน 600 ล้านหุ้น คิดเป็น 8.9955% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากก่อนหน้าไม่ได้ถือหุ้น ส่งผลให้ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 9.7751% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นางอดิศรา จุลธุระ ระบุว่าได้หุ้นมาจากการซื้อบิ๊กล็อตจากน.ส.พิมพิลา จังพานิช ราคาสูงสุด 0.28 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2563 คิดเป็นมูลค่า 168 ล้านบาท

หุ้น UPA ปิดตลาด 25 ส.ค.2563 ที่ราคา 0.26 บาท -0.01 บาท หรือ -3.70% มูลค่าการซื้อขาย 2.19 ล้านบาท

ขณะที่ราคาวันที่ทำรายการ 21 ส.ค.ที่ผ่านมาปิดที่ราคา 0.27 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 2.10 ล้านบาท จากราคาเปิด 0.27 บาทและขึ้นแตะสูงสุด 0.29 บาท ต่ำสุด 0.26 บาท

อ่านข่าว