“จิรายุส จึงธนสมบูรณ์” ตัดขายหุ้น NER กว่า 4.96% เหลือ 1.58%

HoonSmart.com>> “จิรายุส จึงธนสมบูรณ์” ลูกชาย “ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์” CEO “นอร์ทอีส รับเบอร์” ตัดขายหุ้น NER กว่า 76.48 ล้านหุ้น กว่า 4.96% เหลือถือหุ้น 1.58%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายจิรายุส จึงธนสมบูรณ์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2563 จำนวน 76,484,500 หุ้น หรือคิดเป็น 4.9665% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 24,405,500 หุ้น หรือ 1.5847% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายจิรายุส จึงธนสมบูรณ์ เป็นบุตรชายนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ NER

ด้านราคาหุ้น NER ปิดตลาด 24 ส.ค.2563 อยู่ที่ 3.30 บาท +0.06 บาท หรือ +1.85% มูลค่าการซื้อขาย 256.11 ล้านบาท

อ่านข่าว

“วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์” ขาย NER 30 ล้านหุ้น