“วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์” ขาย NER 30 ล้านหุ้น

HoonSmart.com>> “วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์” ลูกสาว “ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์” ผู้ถือหุ้นใหญ่-ซีอีโอ ขายหุ้น NER จำนวน 30 ล้านหุ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยน.ส.วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2563 จำนวน 30 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.948% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเหลือจำนวน 76.48 ล้านหุ้น หรือ 4.9662% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ น.ส.วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์ เป็นบุตรสาว นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ NER สัดส่วน 60.26%

ขณะที่รายการขายดังกล่าว น.ส.วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์ ระบุว่า เป็นการซื้อขายกันโดยตรง SET trader id C566 โดยไม่ได้ระบุผู้ซื้อ

หุ้น NER ปิดตลาด 20 ส.ค.2563 อยู่ที่ 3.52 บาท +0.20 บาท หรือ +6.02% มูลค่าการซื้อขาย 479.42 ล้านบาท