MTC ส่งมอบอาคาร “จิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา” รพ.คีรีมาศ แก่รองนายกฯ อนุทิน

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถ่ายภาพร่วมกับ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เนื่องในโอกาสรับมอบ และเปิดอาคารผู้ป่วยนอก “จิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา” โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวม 50 ล้านบาท ซึ่งบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล มีจิตศรัทธาบริจาคอาคาร เพื่อเพิ่มพื้นที่บริการผู้ป่วย ลดความแออัดแผนกผู้ป่วยนอก ตามแนวทางการแพทย์วิถีชีวิตใหม่ และได้นำระบบดิจิทัลมาใช้ให้บริการ โดยจะเพิ่มบริการคิวออนไลน์ในปี 2564 ยกระดับเป็นโรงพยาบาล SMART HOSPITAL ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้