“พนม ควรสถาพร” บิ๊ก AGE ซื้อหุ้นบิ๊กล็อตกว่า 2.8% ถือเพิ่มเป็น 16%

HoonSmart.com>> “พนม ควรสถาพร” ซื้อบิ๊กล็อต AGE จาก “พิมญาดา ควรสภาพร” บุตรสาว สัดส่วนกว่า 2.8% ขยับถือหุ้น 16%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย พนม ควรสถาพร ได้มา หุ้นของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา 27.37 ล้านหุ้น
คิดเป็น 2.8307% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 155.07 ล้านหุ้น หรือ 16.038% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายพนม ควรสถาพร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการ AGE โดยการซื้อหุ้นบิ๊กล็อตดังกล่าวซื้อจาก น.ส.พิมญาดา ควรสภาพร ซึ่งเป็นบุตรสาว ในราคาหุ้นละ 1.22 บาท เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา

หุ้น AGE ปิดตลาด 20 ส.ค.2563 อยู่ที่ 1.24 บาท +0.06 บาท หรือ +5.08% มูลค่าการซื้อขาย 2.68 ล้านบาท