เมย์แบงก์ฯ รุกธุรกิจขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล ตั้ง “อารภัฏ สังขรัตน์” รอง CEO คนใหม่

HoonSmart.com>> บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง รุกธุรกิจขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล แต่งตั้ง “อารภัฏ สังขรัตน์” รับตำแหน่ง รอง CEO ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล ก้าวสู่ TOP โบรกเกอร์ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น เต็มตัว

อารภัฏ สังขรัตน์

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า ทุกวันนี้หลายอุตสาหกรรมได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลกันมากขึ้น และในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในแบบ ดิจิทัล โซไซตี้ ก็ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนเป็นอย่างมาก รวมถึงธุรกิจการเงินการลงทุนด้วยเช่นกัน เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เราเป็นโบรกเกอร์แนวหน้าที่ไม่เคยหยุดนิ่ง พร้อมเร่งพัฒนาตัวเองให้ทันโลก และเพื่อตอบโจทย์ทุกการลงทุนอยู่เสมอ ต่อจากนี้ไปบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จะก้าวสู่ TOP โบรกเกอร์ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น อย่างเต็มตัว

พร้อมกับนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายอารภัฏ สังขรัตน์ เข้ามาดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Regional Head of Transformation ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.2563 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล

สำหรับปรัสบการณ์ทำงานอยู่ในแวดวงการเงินการธนาคารและเคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี โดยที่ผ่านมาได้ร่วมงานกับ ธนาคารกรุงไทย ซึ่งคุณอารภัฏเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) รวมทั้งเป็นนักยุทธศาสตร์ผู้มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี ในด้านที่ปรึกษาการจัดการและด้านการธนาคาร เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาธุรกิจและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจลูกค้ารายย่อยและช่องทางการตลาด การควบรวมกิจการ การออกแบบองค์กรใหม่ การปฎิรูประบบการทำงาน และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

นอกจากนี้นายอารภัฏเคยทำงานมาแล้วใน 5 ประเทศทั้งในเอเชียและสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมงานกับสถาบันการเงินมาแล้วมากกว่า 20 แห่ง ได้แก่ Bank of NY Mellon, Citigroup, TD Ameritrade, SCB, PNB Asset Management, Deloitte Consulting และ PricewaterhouseCoopers เป็นต้น คุณอารภัฎสำเร็จการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ Master of Business Administration (M.B.A.) in Financial Investments, University of Southern California

“บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ในการทำงานรวมถึงความรู้ความสามารถของคุณอารภัฏ ที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงการเงินการธนาคาร รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างสูงสุด โดยจะมุ่งเน้นนโยบายการประสานผลประโยชน์ (Synergy) ในกลุ่ม เมย์แบงก์ กรุ๊ป ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี เป็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญในการเดินหน้าธุรกิจและจะเป็นกำลังสำคัญในการบริหารงานของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ให้มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการนำพาองค์กร ก้าวสู่ TOP โบรกเกอร์ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น อย่างเต็มตัว” นายมนตรี กล่าว