ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหน่วยทรัสต์ PROSPECT เทรด 20 ส.ค.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหน่วยทรัสต์ PROSPECT เริ่มซื้อขาย 20 ส.ค.นี้ ราคา IPO 10 บาทต่อหน่วย ลงทุนสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้าและโรงงานบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

DCIM100MEDIADJI_0030.JPG

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ทรัสต์ REIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดวันที่ 20 ส.ค.2563

ทั้งนี้ PROSPECT เสนอขาย IPO จำนวน 245 ล้านหน่วย ราคา Par 10.00 บาทต่อหน่วยและราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO) 10.00 บาทต่อหุ้น

PROSPECT ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้าและโรงงานบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone) โดยมีบริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสตี โดยมีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คือ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

อ่านข่าว

กองทรัสต์ PROSPECT พร้อมเทรด 20 ส.ค.นี้

กองทรัสต์ PROSPECT เปิดขาย 7-11 ส.ค. ชูปีแรก 11.1%