กองทรัสต์ PROSPECT พร้อมเทรด 20 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>> หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล เข้าซื้อขาย 20 ส.ค.นี้ หลังปิดการขายหน่วยทรัสต์ได้ตามเป้าหมาย มั่นใจศักยภาพโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนที่เข้าลงทุนมีอัตราการเช่าพื้นที่โดดเด่น อยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ หนุนความสนใจจากนักลงทุน ชูประมาณการเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรกที่อัตรา 1.112 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 11.1%

นายวิชญ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT) เตรียมนำหน่วยทรัสต์เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 20 สิงหาคมนี้ หลังจากได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์เมื่อวันที่ 7 และ 10-11 ส.ค.ที่ผ่านมา

กองทรัสต์ฯ ได้เข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone) ย่านบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 23 จากบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในเครือบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย การลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานจำนวน 63 หลัง แบ่งออกเป็น 183 ยูนิต รวมพื้นที่ที่ดินภายใต้สิทธิการเช่าช่วงประมาณ 214-1-88.8 ไร่ มีพื้นที่อาคารให้เช่ารวมประมาณ 219,116 ตารางเมตร

โดยเป็นโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม บนทำเลศักยภาพในย่านศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้า รวมถึงแวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญทางโลจิสติกส์ อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ฯลฯ จึงมีโอกาสได้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายและกระจายฐานการผลิตเข้ามาในภูมิภาคอาเซียน โดยกองทรัสต์ฯ มีระยะเวลาลงทุนในสิทธิการเช่าถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2582 และได้แต่งตั้งบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและบริหารโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนมากว่า 10 ปี เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ

ขณะที่ปี 2560 – 2562 โครงการดังกล่าวมีอัตราการเช่าพื้นที่ 89.1% 96.4% และ 93.1% ของพื้นที่เช่าทั้งหมดตามลำดับ ส่วน ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93.6% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด (รวมสัญญาเช่าอาคาร Built to Suit ซึ่งเริ่มวันที่ 1 พ.ค. 2563) โดยมีผู้เช่ากระจายตัวอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายและเป็นบริษัทสัญชาติไทยรวมถึงต่างประเทศ จึงมั่นใจในศักยภาพของกองทรัสต์ฯ ทั้งนี้ กองทรัสต์ฯ ได้จัดทำประมาณการเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรก (First Year Yield) ตามประมาณการงบกำไรขาดทุนตามสมมติฐานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 สอบทานโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ที่อัตรา 1.112 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็น 11.1 %

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ปัจจุบันกองทรัสต์ฯ เป็นหนึ่งในการลงทุนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยทรัสต์ จึงมีความมั่นใจว่า PROSPECT จะเป็นหนึ่งในกองทรัสต์ฯ ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนเป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพดีและมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง